top of page
perhosenpolku_kohdun-hoito_v-steaming_edited.jpg

Ammattietiikka

perhosenpolku_katja_round.png
  1. Valmentajana ja kohdun hoitajana olen ehdottomasti vaitiolovelvollinen. Säilytän asiakkaaseen liittyvät henkilökohtaiset tiedot salasanojen ja lukkojen takana, ja hävitän tiedot asiakassuhteen päätyttyä asianmukaisesti ja tietoturvallisesti.

  2. Kunnioitan jokaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa.

  3. Kohtelen jokaista asiakasta tasapuolisesti riippumatta hänen taustastaan. 

  4. Kohdun hoitajana ja valmentajana olen tietoinen sukupuolen moninaisuudesta ja siitä, että kaikki menstruoivat eivät koe olevansa naisia. 

  5. Kohdun hoitajana ja valmentajana noudatan Suomen lakia ja säädöksiä. 

  6. Kohdun hoitajana ja valmentajana ymmärrän, etten ole lääkäri tai laillistettu terapeutti. En ota kantaa asiakkaan lääkitykseen ja ohjaan hänet tarvittaessa eteenpäin terveydenhuollon palveluihin. 

bottom of page