top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.8.2023. Viimeisin muutos 11.8.2023.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö:

Perhosen polku

Y-tunnus: 3308773-9
Osoite: Tora-alhonkatu 14, 20740 TURKU

Katja Pihkala,perhosenpolku@gmail.com

 

Rekisterin nimi

Perhosen polku asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin keräämisen oikeusperuste on asiakas- ja palvelusuhde. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen sekä asiakassuhteen edellyttämät yhteydenotot kuten laskutus, maksujen perintä ja markkinointi. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Evästeita ja lokitiedostoja käytetään kävijöiden kokonaismäärän ja liikenteen seuraamiseen, teknisten ongelmien selvitykseen ja verkkosivun käytettävyyden parantamiseen. 

Rekisterin sisältämät tiedot ja tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan asiakkaasta seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tietoja asiakkaan käyttämistä palveluista ja alennuksista.

Tiedot kerätään suoraan asiakkaalta suoraan asiakassuhteen aloittamisen/palvelun toteuttamisen yhteydessä, yhteydenottolomakkeiden kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

 

Lisäksi verkkosivu käyttää evästeitä ja Google Analyticsiä, joiden avulla verkkosivun käyttäjästä kerätään tietoa, miten hän sivustolla liikkuu. Kun vierailet sivustolla, verkkosivu lähettää yhden tai useamman evästeen - pienen tekstitiedoston joka sisältää aakkosnumeerisia merkkejä - tietokoneellesi joka tunnistaa selaimesi yksilöllisesti. Sivustolla on käytössä sekä istuntoevästeitä että pysyviä evästeitä. Pysyvä eväste pysyy kovalevylläsi selaimen sulkemisen jälkeen. Pysyviä evästeitä voidaan käyttää selaimessasi kun käyt sivustolla seuraavan kerran. Pysyvät evästeet on mahdollista poistaa seuraamalla selaimen ohjetiedoston ohjeita. Istuntoeväste on tilapäinen ja katoaa kun suljet selaimen. Voit asettaa selaimesi kieltämään kaikki evästeet tai ilmoittamaan milloin eväste lähetetään. Osa sivuston ominaisuuksista ei kuitenkaan saata toimia oikein, jos ominaisuus "hyväksy evästeet" on poistettu käytöstä.

Google Analyticsiä varten kerätyt lokitiedostot voivat sisältää tietoja kuten web-pyyntösi, Internet Protokolla (IP) osoitteesi, selaimen kielen, viittaus/poistumissivut, URL-osoitteen, alustatyypin, klikkausten määrän, verkkotunnusten nimet, laskeutumissivut, katsellut sivut ja niiden järjestyksen, tietyllä sivulla vietetyn ajan, pyyntösi päivämäärän ja kellonajan, ja yhden tai useamman evästeen joka voi yksilöidä selaimesi.

Tietojen luovutus

Asiakastietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta edelleen ulkopuoliselle taholle, ellei esimerkiksi laskujen periminen sitä vaadi lain sallimissa rajoissa. 

 

Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. 

Tietojen siirto ja säilytys

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Palvelu-, laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti.

Tarkastusoikeus 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Rekisteristä poistuminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page